MPDiM Sp. z o.o. realizuje projekt: „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych, szansą na wzrost konkurencyjności Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o.” współfinansowany przez Unię ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu : 7 069 182,09 PLN
Wartość dofinansowania : 3 448 381,50 PLN