W dniu 4.04.2019 r. miało miejsce uroczyste wbicie łopaty na budowie zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przy ul. Księżomost do DP 1334R”