Kontakt

Dział Finansowy
tel. 17 8672081

Dział Zakupów i Logistyki
tel. 17 8533412
e-mail: zaopatrzenie@mpdim.rzeszow.pl

Dział Finansowo – Kadrowy
tel. 17 8672066
e-mail: kadry@mpdim.rzeszow.pl

Dział Techniczny
tel. 17 8672075

REGON 690029354
NIP 813-03-34-353
KRS NR 0000043638