Nagrody

Lider Województwa Podkarpackiego

Od 2002 roku Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie przyznaje dla dużych i średnich firm województwa Podkarpackiego posiadających najlepsze wyniki finansowe wyróżnienie Lidera Województwa Podkarpackiego.
Firma uhonorowana Złota Kulą Lidera Województwa Podkarpackiego musi posiadać aktualny Certyfikat Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego, utrzymywać przychody ze sprzedaży produktów w roku oceny na poziomie roku poprzedniego, utrzymywać zatrudnienie na poziomie średniej z roku poprzedniego. Program objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W 2018 roku MPDiM Sp. z o.o. otrzymało nagrodę – XI Krotny Lider Województwa Podkarpackiego.

Konkurs Drogowo – Mostowa Budowa Roku

Konkurs Drogowo – Mostowa Budowa Roku w Województwie Podkarpackim organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i przy współpracy Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko – Lubelski
Konkurs stawia sobie za cel wyłonienie najlepszej drogowo – mostowej budowy roku wykonanej na terenie województwa podkarpackiego lub przez podkarpackich przedsiębiorców wykonanej w Polsce.
Zespół Konkursowy dokonuje przeglądu i ocenia obiekty zgłoszone do konkursu, wg poniższych kryteriów:
– jakości wykonanych robót,
– czasu realizacji obiektu w stosunku do założeń przetargowych,
– zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową,
– kosztów realizacji obiektu w stosunku do założeń przetargowych,
– wpływu inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu,
– estetyki wykonanego obiektu oraz jego wpływu na otoczenie.
MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie zostało nagrodzone:
– Budowa Trasy Zamkowej w Rzeszowie w roku 2003,
– Przebudowę drogi krajowej Nr4 Jędrzychowice Korczowa na docinku Świlcza – Przybyszówka – Rzeszów w roku 2004,
– Rekonstrukcję i zagospodarowanie płyty Rynku w Rzeszowie wraz z budową obiektu wejścia do podziemnej trasy turystycznej w roku 2007,
– Przebudowę ulicy Sikorskiego w Rzeszowie w roku 2008.
– Budowa roku 2014 obiektu komunikacyjnego Podkarpacia: „Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w Rzeszowie”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od lat promuje rzetelne i postępujące etycznie firm w Polsce, które przez deklarację udziału w programie i umożliwienie weryfikacji potwierdzają spełnienie wszystkie wymagań regulaminu.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma, które respektuje wartości etyczne, wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. W takiej firmie pracuje zespół zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi, a społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność przybierają szersze niż ogólnie przyjęte granice.
Nasze Przedsiębiorstwo od 2000 roku startuje w programie uzyskując certyfikat świadczący o jakości obsługi klienta, szacunku do pracownika i zrozumieniu społeczności lokalnej.

W roku 2016 na uroczystej gali Prezes Franciszek Kosiorowski odebrał Platynową Statuetkę oraz Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016.


„Brylantowy Laur Sztuki Budowlanej PDK OIIB”

Podczas uroczystego wręczenia decyzji uprawnień budowlanych sesji jesiennej 2016 oraz Laurów Sztuki Budowlanej, które miało miejsce 20 stycznia 2017 w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym na ręce Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Cyprysia oraz Członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka wręczono „Brylantowy Laur Sztuki Budowlanej PDK OIIB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” za całokształt działalności mającej szczególny wpływ na rozwój budownictwa i gospodarki Podkarpacia.

MPDiM Sp. z o.o. również otrzymała „Brylantowy Laur Sztuki Budowlanej PDK OIIB”
Nagrodę odebrał Wiceprezes Franciszek Kosiorowski


Złota Setka Firm Podkarpacia

Złota Setka Firm Podkarpacia jest rankingiem, który dostarcza wiele cennych informacji o stanie gospodarki na Podkarpaciu. Ranking został opracowany przez Prezesa Zarządu Oddziału w Rzeszowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – dr Krzysztofa Kaszubę.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, obecni byli Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch oraz Stanisław Kruczek, Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś, prezesi przedsiębiorstw oraz dyrektorzy firm z województwa Podkarpackiego.

W kategorii Największa dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. pierwsze miejsce zajęła firma MPDiM Sp. z o.o. w Rzeszowie , notując wzrost aż o 175,3 proc.


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY