Project Description

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, realizowane w ramach projektu pn.: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94

„Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, realizowane w ramach projektu pn.: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94”

  • Termin realizacji inwestycji od 2017
  • Wartość robót 18 271 292,43 zł brutto
  • Długość drogi 1,417 km
  • Klasa drogi G


Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie