Project Description

„Budowa drogi – połączenie ul. Przemysłowej z ulicą Podkarpacką”

„Budowa drogi – połączenie ul. Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego
Ø 2 000mm od ul. Podkarpackiej do rzeki Wisłok realizowane w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I” oraz
„Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II”
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

  • Rok budowy: 2010 – 2011
  • Wartość zamówienia: 33.260.558,38 zł brutto
  • Długość drogi – 561,51 m klasa drogi – klasa drogi Z
  • Długość drogi – 676,45 m klasa drogi – klasa drogi G
  • Długość drogi – 343,63 m klasa drogi – klasa drogi GP
  • Obiekty – wiadukt kolejowy o długości 54,50 m, szerokości 6,60 m
  • Przebudowa przejazdów kolejowych i infrastruktury kolejowej
  • Przebudowa kanału ciepłowniczego o dł. 139 m
  • Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie