Project Description

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej
– Etap II

„Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap II”

  • Termin realizacji inwestycji od 2017
  • Wartość robót 9 471 802,77 zł brutto
  • Długość drogi 0,920 km
  • Klasa drogi G

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie