Project Description

„Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok”

„Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz
– Brzozów – Sanok”

 

 • Rok budowy 2014 – 2015
 • Wartość robót: 632.915,54 zł brutto
 • Kategoria drogi G
 • Długość drogi 3,39 km
 • Rondo północne o średnicy zewnętrznej 50,0 m z czterema wlotami
 • Rondo południowe o średnicy zewnętrznej 41,0 m z trzema wlotami
 • Obiekty inżynieryjne:
  – Most M-1 nad potokiem Sietnica – długość całkowita – 18,58 m, klasa obciążenia A,
  – Most M-2 nad rzeką Stobnicą, długość całkowita – 53,16 m, klasa obciążenia A
 • 3 wiadukty drogowe o długościach do 12,40 m
 • Ekrany akustyczne o długości 2,91 km
 • Ekrany przeciwolśnieniowe o długości 0,22 km

  Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie