Project Description

„Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska” Roboty wykonywane dla Inżynierii Rzeszów S.A.

„Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska”

  • Rok budowy 2013 – 2014
  • Wartość robót: 15.587.002,80 zł brutto
  • Kategoria drogi
    – klasa drogi al. Wyzwolenia – G o długości 1,14 km
    – klasa drogi ul. Warszawska – GP o długości 0,57 km


Inwestor Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie